logo-infa-techniek
Beluchtingsset-Aqua-INFATECHNIEK

PRODUCTEN - OVERIGE

Naast alle installaties en units biedt InFa Techniek ook beluchters en mixers aan.

Klik op een van de linken voor meer informatie.

Beluchters

BELUCHTERS

Stilstaand water is funest voor het zuurstofgehalte en versnelt de groei van algen en bacteriën.

Door het water in beweging te houden en te verrijken met zuurstof worden latere problemen voorkomen. Door de toevoer van schoon water met veel zuurstof zal het gewas vitaler en sterker worden. Het gewas laat dit ook zien door een snellere en sterkere wortelgroei. Bovendien wordt hiermee nitriet vorming voorkomen.

Het verrijken van regenwater, bronwater en/of drainwater met zuurstof is maatwerk voor ieder bedrijf.

We kunnen hiervoor verschillende systemen aanbieden namelijk:

• Aqua O2 Optimum

Dit is een silo beluchting systeem door middel van een circulatiepomp. De circulatiepomp zorgt voor een intensieve circulatie in de silo, waarbij er een maximale hoeveelheid zuurstof wordt ingebracht. Bij dit systeem vindt er geen opwarming plaats van het water. Dit systeem wordt in bronwatersilo’s vaak gecombineerd met een pH regeling bij de aanwezigheid van hoge bicarbonaat gehaltes.

• Agrona OxyBull

De OxyBull is een geavanceerd beluchtingssysteem dat gebruik maakt van microbubbeltechnologie. Microbubbels zijn een fractie groter dan nanobubbels. Die zorgen ervoor dat er beweging in de wateropslag ontstaat. Door deze bewegingen wordt de groei van organische vervuiling en algen effectief bestreden. Bovendien wordt het water verrijkt met zuurstof.

• Agrona Nanobubble Generator

Het Nanobubble systeem is een innovatieve gasinjectietechnologie. Het ‘gas’ is in dit geval zuurstof. Door miljarden bubbeltjes zuurstof het water in te schieten wordt er een watervoorraad van schoon water met een zuurstofgehalte van 100% verhoogd met 15-20 ppm (parts per million). Hierdoor behaalt het systeem een zuurstofgehalte van 30 ppm.

Doordat de bubbeltjes zo klein zijn blijven ze zweven in het water, ook tijdens het transport naar het gewas door de leidingen.
U kunt het dus eigenlijk zien als een opslag van zuurstof ín het water. Hierdoor bereikt u als teler hele mooie resultaten. De zuurstof zorgt namelijk voor een betere plantengroei door plantontwikkeling te ondersteunen, stress te verminderen en indirecte ziektes te voorkomen. Nanobubbels hebben een neutraal drijfvermogen en kunnen daardoor wekenlang behouden blijven in water zonder naar de oppervlakte te stijgen. Zelfs in warmer water blijven de bubbels grotendeels behouden.

Kenmerken van de beluchters:

Beluchtingsset-Aqua-2-INFATECHNIEK
Beluchtingsset-Aqua-INFATECHNIEK

Neem contact met ons op voor meer informatie over zuurstof verrijking van uw water.

Mestbakmixers

MESTBAKMIXERS

InFa Techniek heeft twee typen mestbakmixers namelijk:

• Een statische mixer

Statische mixers werken als staafmixers. Deze trekken de vloeistof van boven naar beneden en laten de vloeistof over de bodem circuleren. Langs de wand van het vat gaat de vloeistof weer terug naar boven. Deze mixer is bijzonder geschikt om de vloeistof in hoge vaten goed homogeen te mengen zonder een steunlager onder in het vat.

• Een haakse mixer

Een haakse menger is een typische menger die gebruikt wordt om vaste meststoffen in grote A/B mestbakken op te lossen. Deze A/B mestbakken zijn meestal bakken met een grote diameter en een lage hoogte. De haakse mixer heeft in tegenstelling tot de statische mixer een grote kracht nodig, omdat de mengschoep in de mestbak langzaam rond draait en daarbij de vaste meststoffen die in de bak zijn geschud nog tegen kan komen.

Beide mixers zijn uitgevoerd in RVS en zijn voorzien van energie zuinige motoren (de statische mixer bijvoorbeeld heeft een opgenomen vermogen van 50 watt per uur).

AB-mestbakken-INFATECHNIEK

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf dan horen wij u graag.