logo-infa-techniek

Voor een goede groei van het gewas is het belangrijk dat de plant kan beschikken over voedingswater met de juiste verhouding tussen de elementen, de juiste EC en de juiste pH.

Hiervoor heeft InFa Techniek een aantal watergeefunits ontwikkeld, namelijk:

PRODUCTEN - Waterbehandelingsapparatuur

AquaMix-Substraatunit-INFA-TECHNIEK-1

AquaMix Substraat unit

De AquaMix substraat unit werkt met een mengbak voor een nauwkeurige EC en pH regeling en voor een goede ontgassing.

AquaMix SP Substraat unit

De Aquamix SP substraat unit werkt ook met een mengbak voor een nauwkeurige EC en pH regeling en voor een goede ontgassing.

Autofill SP Batch

Op bedrijven, zoals proefstations en zaad vermeerderingsbedrijven, wordt vaak gewerkt met verschillende recepten.

AquaMix Substraatregeling

Voor bedrijven die werken met een recept met een bijbehorende EC en pH, die weinig aangepast hoeft te worden, is de AquaMix Substraatregeling een uitstekend bruikbare unit.

AquaMix Substraat unit

Watergeefunits

De AquaMix substraat unit werkt met een mengbak voor een nauwkeurige EC en pH regeling en voor een goede ontgassing.

Kenmerken van de AquaMix Substraat unit:

De A/B oplossingen worden vanuit de A/B mestbakken aangezogen door een meng/doseerpomp en via een ventielblok gedoseerd in de mengbak. Hetzelfde geldt voor de zuur of loog oplossing. Tegelijk wordt de mengbak gevuld met een mengsel van vers water (regenwater, R.O. water, bronwater of leidingwater) en eventueel drainwater. Het voedingswater met het correcte recept, de juiste EC en de juiste pH wordt vervolgens gefilterd en verpompt naar de kas of naar de voedingswatersilo.

AquaMix-Substraatunit-INFA-TECHNIEK-1
AquaMix-Substraatunit-INFA-TECHNIEK-2

Neem contact met ons op voor meer informatie over de AquaMix Substraat unit.

AquaMix SP Substraat unit

Watergeefunits

De Aquamix SP substraat unit werkt ook met een mengbak voor een nauwkeurige EC en pH regeling en voor een goede ontgassing.

Kenmerken van de AquaMix SP Substraat unit:

De individuele vloeibare meststoffen worden direct uit de voorraadvaten met vloeibare meststoffen aangezogen door een meng/doseerpomp volgens een op de PLC ingesteld recept. Iedere individuele meststof wordt vervolgens via elektrische klepjes en flowsensoren gedoseerd in de mengbak. Tegelijk wordt de mengbak gevuld met een mengsel van vers water (regenwater, R.O. water, bronwater of leidingwater) en eventueel drainwater. Het voedingswater met het correcte recept, de juiste EC en de juiste pH wordt vervolgens gefilterd en verpompt naar de kas of naar de voedingswatersilo.

De gewenste recepten worden op de PLC van de AquaMix SP Substraat unit ingevuld. De EC en de pH regeling vindt nog steeds plaats via de procescomputer (bijvoorbeeld Hoogendoorn), waarbij de procescomputer voor de EC regeling en de pH regeling een hoger resp. lager sturing doorgeeft aan de PLC op de AquaMix SP Substraat unit. De individuele gedoseerde meststoffen in de mengbak worden gemeten en geregistreerd op de PLC van de AquaMix SP Substraat unit.  

Indien de kweker de gebruikte vaste meststoffen individueel in aparte voorraad bakken oplost kan de AquaMix SP Substraat unit vanuit deze voorraadvaten de vloeibaar gemaakt meststoffen aanzuigen. Op deze manier kan de AquaMix SP Substraat unit ook worden ingezet indien de kweker niet beschikt over vloeibare meststoffen. Hierdoor heeft de kweker de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen tussen de verschillende recepten met een vrij simpele installatie. Bovendien houdt de kweker zelf de controle over de hoeveelheid meststoffen die worden gedoseerd. In Zambia en Kenia hebben we al meerdere van deze installaties in gebruik gesteld.

AquaMix-SP-Substraatunit-INFA-TECHNIEK
InFa Techniek It's a stainless steel bolt...

Neem contact met ons op voor meer informatie over de AquaMix SP Substraat unit.

Autofill SP Batch

Watergeefunits

Op bedrijven, zoals proefstations en zaad vermeerderingsbedrijven, wordt vaak gewerkt met verschillende recepten.

Kenmerken van de AutoFill SP Batch unit:

Bovendien is de watergift per afdeling zeer gering, echter wel met een zeer nauwkeurig mestdosering waardoor de gangbare units niet gebruikt kunnen worden. Voor deze specifieke markt heeft Infa Techniek een AquaFill SP Batch unit ontwikkeld.

De AquaFill SP Batch unit werkt ook met een mengbak voor een nauwkeurige EC en pH regeling en voor een goede ontgassing. De individuele vloeibare meststoffen worden direct uit de voorraadvaten met vloeibare meststoffen aangezogen door een meng/doseerpomp volgens een op de PLC ingesteld recept. Iedere individuele meststof wordt vervolgens via een centraal geplaatste flowsensor gedoseerd in de mengbak. Tegelijk wordt de mengbak gevuld met een mengsel van vers water (regenwater, R.O. water, bronwater of leidingwater) en eventueel drainwater. De AquaFill SP Batch unit maakt telkens een batch van 300 liter tot en met 10.000 liter klaar in de mengbak. Vervolgens wordt de batch overgepompt naar een of meerdere voedingswatersilo’s.

De gewenste recepten met de bij behorende EC en pH waarden worden op de PLC van de AutoFill SP Batch unit ingevuld. De EC en de pH regeling vindt plaats via de PLC op de AutoFill SP Batch unit.

Deze batch unit kan dus stand alone draaien zonder hulp van de klimaatcomputer. De individuele gedoseerde meststoffen in de mengbak worden gemeten en geregistreerd op de PLC van de AutoFill SP Batch unit. 

Nevelinstallaties InFa Techniek

Neem contact met ons op voor meer informatie over de AutoFill SP Batch unit.

AquaMix Substraatregeling

Watergeefunits

Voor bedrijven die werken met een recept met een bijbehorende EC en pH, die weinig aangepast hoeft te worden, is de AquaMix Substraatregeling een uitstekend bruikbare unit.

Kenmerken van de AquaMix Substraatregeling:

De AquaMix Substraatregeling werkt met een voedingswatersilo als mengbak. De voedingswatersilo zorgt voor een goede ontgassing en voor een nauwkeurige EC en pH regeling.

De A/B oplossingen worden vanuit de A/B mestbakken aangezogen door een meng/doseerpomp en via een ventielblok gedoseerd in de voedingswatersilo. Hetzelfde geldt voor de zuur of loog oplossing. Tegelijk wordt de voedingswatersilo gevuld met een mengsel van vers water (regenwater, R.O. water, bronwater of leidingwater) en eventueel drainwater. Het voedingswater met het correcte recept, de juiste EC en de juiste pH wordt vervolgens door middel een druppelpomp en een filter naar de kas verpompt.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de AquaMix Substraat regeling.

Neem contact met ons op voor meer informatie over mogelijkheden voor uw bedrijf.